Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej
Academic Youth Meeting Centrum

Rok: 2009
Zakres: Projekt konkursowy
Lokalizacja: Mikuliczyn, UA
Program: hotel, restauracja, hala wielofunkcyjna (200 osób), SPA, kawiarnia, amfiteatr, plac
Powierzchnia użytkowa: 5.000 m2
Powierzchnia działki: 9.690 m2
Współpraca: Emilia Fijałkowska

Year: 2009
Scope: Competition Entry
Localization: Mykulytschyn, UA
Program: hotel, restaurant, multifunkcional hall (200 Persons), SPA, caffee, amfitheater, plaza
Floor area: 5.000 m2
Site area: 9.690 m2
Collaboration: Emilia Fijałkowska

http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-mood1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-schemat1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-zagosp.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-minus1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-zero.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-plus1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-plus3.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-s2.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-dsm-s1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-10.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-09.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-19.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-18.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-16-17.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-15.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-14.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-13.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-12.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-11.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-40_MIK-k-20.jpg