Dom Wina na Grinzing
House of Wine in Grinzing

Rok: 2010
Zakres: Projekt dyplomowy PK WA
Promotor: Prof. zw. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
Lokalizacja: Wiedeń, AT
Program: winiarnia, restauracja, wieża widokowa
Powierzchnia użytkowa: 3.100 m2
Powierzchnia działki: 50.000 m2

Year: 2010
Scope: Master diploma project
Proffesor: Prof. zw. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
Localization: Vienna, AT
Program: winery, restaurant, panorama tower
Floor area: 3.100 m2
Site area: 50.000 m2

http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-grinzing-mood.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-pretekst-axo_v2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-pretekst-obraz.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-urbanistyka.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-sytuacja.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-poziom-minus1_v2.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-poziom-0.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-poziom-plus1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-elewacje-1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-elewacje-2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-przekroj1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-przekroj2.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-perspektywa_v2.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-wiz2.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-wiz1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-model5.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-model2.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-model3.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-model1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-33_VWH-model6.png