Testowanie Masterplanu Aspern City
Test of Masterplan Aspern City

Rok: 2009
Zakres: Projekt semestralny TU Wien
Promotor: Manuelle Gautrand
Lokalizacja: Wiedeń, AT
Program: mieszkania 56%, biura 17%, usługi 4%, odpoczynek i rekreacja 23 %, miejsca postojowe 304
Powierzchnia całkowita: 23.730 m2, intensywność zabudowy: 3,1

Year: 2009
Scope: Master student project TU Wien
Proffesor: Manuelle Gautrand
Localization: Vienna, AT
Program: residential 56%, office space 17%, commercial 4%, leisure & recreation 23 %, parking places 304
Total area : 23,730 m2, intensity : 3,1

http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-schwarzplan.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-masterplan1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-masterplan3.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-masterplan2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-model-roboczy4-bw.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-plot.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-model-maly1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-model-maly2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-parter.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-wiz2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-wiz1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-model-final3.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-model-final2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-model-final1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-model-final.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-25_MAC-plakat-bw.jpg