MGC Plaza - Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, dwuetapowy, realizacyjny
Współpraca: BEHF Corporate Architects

Two-step, realization urban and architectural competition - MGC Plaza
Cooperation: BEHF Corporate Architects

Rok: 2014
Status: I Etap - 3 Nagroda, II Etap - Realizacja 1/3 inwestycji
Zakres: Masterplan, projekt koncepcyjny uszczegółowiony
Lokalizacja: Wiedeń, AT
Program: architektura mieszkaniowa, dom opieki, przedszkole, usługi, plac
Powierzchnia użytkowa: 26.343 m2 (84.300 m2)
Powierzchnia działki: 3.780 m2 (14.600 m2)

Year: 2014
Status: I Phase - 3 Prize, II Phase - Realization 1/3 of Masterplan
Scope: Masterplan, advanced concept project
Localization: Vienna, AT
Program: multi-family housing typology, special housing, kindergarden, service, commercial, plaza
Floor area: 26.343 m2 (84.300 m2)
Site area: 3.780 m2 (14.600 m2)

http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-1etap-post.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-1etap-model.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-1etap-model-solo.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-1etap-render1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-1etap-render2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-1etap-render3.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-axo.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-pan-syt.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-parter-razem.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-axo-solo.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-rzuty.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-sec-fac.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-det.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-pers1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-pers3.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-pers2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-rendering.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-model1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-model6.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-model7.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-model2.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-model4.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-model5.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-45_VIE-MGC-2etap-model3.jpg