2011
Nagroda Główna - Architektura Betonowa 2011,
Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Main Award - Concrete Architecture 2011,
Nationwide competition for the best Diploma Project