Mieszkanie kompaktowe
Compact apartment

Rok: 2015
Zakres: projekt koncepcyjny i wykonawczy, nadzór autorski
Lokalizacja: Kraków, PL
Powierzchnia: 38 m2

Year: 2015
Scope: concept and executive design, supervision
Localization: Krakow, PL
Area: 38 m2

http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-rzut.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-axo2.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-axo1.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-axo3b.png
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto2b.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto3b.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto6b.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto7.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto1.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto8.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto10.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto9.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto4.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto12.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto13.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto14.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto16.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto17.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto18.jpg
http://www.meeko.pl/files/gimgs/th-36_KRK-SZA-foto19.jpg